Robert Llimós

SANT CUGAT DEL VALLÈS

"ULL DE SERP" GRANIT

2007